Närbild på HDMI-kabel.

9 av 10 HDMI- och antennkablar uppfyller inte kraven

Elsäkerhetsverket har tillsammans med andra myndigheter inom EU testat HDMI- och antennkablar. Med EMC-störningar menas att det läcker ut oönskade signaler som kan störa andra apparater i närheten där kabeln är ansluten.

EMC står för elektromagnetisk kompatibilitet vilket betyder att olika elprodukter ska fungera väl tillsammans. Det finns EMC-krav för elektriska produkter som de testade kablarna inte uppfyller.

- I våra hem är det svårt att veta var den här typen av störningar kommer ifrån. Inom industrin har de bättre koll och utrustning för att mäta då det ofta är stora kostnader förenat med EMC-störningar. Ett exempel kan vara att det brusar i din telefon om du står nära en induktionshäll, klockan på din mikro fungerar inte som den ska, säger Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Våra hem fylls med allt mer elektronik och då är det viktigt att våra produkter fungerar tillsammans. EMC är inte ett allmänt känt begrepp men det är en förutsättning att produkterna inte överskrider gällande gränsvärden.

- HDMI-kabel är en mycket vanlig produkt i våra hem som används till exempel mellan spelkonsol och TV-skärm. Av de 30 HDMI-kablarna som testades blev 27 underkända, säger Martin Gustafsson.

Ett liknande test utfördes 2012 och när det gällde de testade antennkablarna så har det blivit en försämring. Det visade sig också att priset inte gjorde någon skillnad, i vissa fall var de dyraste kablarna de som störde mest.

Elsäkerhetsverket är den myndighet i Sverige som hanterar EMC-direktivet. Utifrån direktivet ger Elsäkerhetsverket ut föreskrifter gällande EMC. Andra deltagande myndigheter var Bundesnetzagentur i Tyskland, BAKOM i Schweiz och Agentshap Telecom i Nederländerna.

Text: Sandra Hjelm
Foto: iStock

Senast granskad: 2021-09-29