Porträttbild på Anders Persson.

Laddad efter första året som generaldirektör

I drygt ett år har Anders Persson haft uppdraget som generaldirektör för Elsäkerhetsverket – ett år som på många sätt inte varit likt något annat. Nu ser han fram emot att successivt övergå till ”det nya normala” och tar med sig de goda erfarenheterna av att leda myndigheten på distans.

Anders Perssons första år har inneburit en förändringsresa och som en av 15 nya medarbetare på Elsäkerhetsverket har han jobbat i stort sett helt hemifrån. Inskolningen och kunskapsinhämtningen i verksamheten har fått ske på distans. Det har förstås inte alltid varit enkelt, men visat en möjlighet att skapa framtidens arbetsplats där en mer flexibel jobbtillvaro kan ge förutsättningar för ett mer hållbart liv.

Ett speciellt år

Han leder en verksamhet som är organiserad på fyra olika kontor i landet, i fyra olika avdelningar och med en rad olika funktioner och yrkesroller. Under året som gått har mycket handlat om att tillsammans med medarbetarna driva verksamheten framåt och samtidigt förhålla sig till en pandemi.

- Mitt första år på Elsäkerhetsverket är ett år när elfrågorna har kommit i ropet som de viktiga och avgörande framtidsfrågor de är. Det är spännande att få vara en del av energiomställningen och kampen mot klimatförändringarna. Det inneburit en brant inlärningskurva för mig, vilket varit utmanande och roligt, säger Anders.

Att tänka om är att tänka nytt

Han ser att pandemin ställt krav på myndighetens verksamhet att tänka om på olika sätt, till exempel gällande inköp av produkter och marknadskontroll. På produktavdelningen har man som många andra ägnat sig mer åt e-handel istället för  inköp i fysiska butiker, för komma åt farliga produkter. Även delar av tillsynen över elanläggningar har fått ske på distans via digitala möten och med digital teknik. Alla har ansträngt sig och det har gått mycket tid till avstämningsmöten för att hålla ihop verksamheten.

- Vi har fått testa hur det funkar och blivit mogna för digital teknik tillsammans med våra samarbetspartners på ett helt nytt sätt. Det är utvecklande att tvingas tänka i nya banor och vi ser att vi kan göra mycket på distans. Nu gäller det att behålla det som vi ser fungerar, säger han.

Flexibilitet och gemenskap för en attraktiv framtid

Det finns mycket på arbetsplatsen som Anders upplever som berikande. Han ser en modern myndighet med en spännande mix av tillsyn, kommunikation med ett högt förtroende i branschen. Under året har bland annat ett internt projekt, ”Nya arbetssätt”, genomförts för att se över behov och ge uppslag till hur Elsäkerhetsverket ska se ut för att kunna vara en attraktiv arbetsplats i framtiden.

- Det är kul att arbeta i en liten effektiv myndighet där medarbetare har hög kompetens och där vi vågar välja nya vägar. Det finns en stor innovationskraft hos våra medarbetare. Vi tror att nyckeln till framtidens arbetsplats handlar om att skapa flexibilitet och gemenskap. Och det ställer nya krav på vårt ledarskap och vår arbetsmiljö, menar han.

Anders reflekterar över några viktiga områden som Elsäkerhetsverket arbetar med. Under året har EMC-frågan om hur elektromagnetiska störningar påverkar Försvarsmaktens anläggningar resulterat i ett regeringsuppdrag. EMC-frågan kommer att vara högaktuell för samhället inte minst i samband med utvecklingen av ny teknik och elektrifieringen. En komplex teknik som alltmer kommunicerar med varandra utan att störningar uppstår är en utmaning. Parallellt med det nya ska Elsäkerhetsverket också se till så att alla gamla elanläggningar har en hög elsäkerhet vilket är en viktig del av myndighetens kärnverksamhet. Många andra frågor är prioriterade; handeln med elektriska produkter, att nå konsumenten med information, att se över möjligheter för elbesiktningar i bostäder, tillsyn av elföretag och förebygga elolycksfall i samhället, är bara några.

- Elektrifieringen har lagt i en överväxel och där blir det viktigt med elsäkerheten. Det är en utmaning för oss som liten myndighet att hänga med och agera på teknikutvecklingen. Där måste vi jobba smart och strategiskt, menar han.

El på männens villkor är överspelat

Uppdraget som en av flera JiM-myndigheter (Jämställdhetsintegrering i myndigheter) är också en mycket viktig fråga som handlar om att kunna bidra till en mer jämställd bransch. Det finns en stor brist på arbetskompetens inom el-och energiområdet som växer i takt med att samhället elektrifieras.

- Tillsammans med branschen behöver vi bli ännu bättre på att bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. El finns över allt och är ingenting enbart för män att jobba med. Branschen behöver kvinnor inom olika områden. Vi har ett ansvar att samarbeta för att komma framåt.

- Det är också viktigt att jobba med jämställdhets- och mångfaldsfrågor när vi tillsammans ska utveckla Elsäkerhetsverket till att vara en attraktiv arbetsplats även i framtiden, betonar Anders.

Laddar i naturen

Ett hållbart liv handlar också om att ge sig tid för energipåfyllning under fritiden. När Anders laddar sina egna batterier är han gärna i fjällstugan tillsammans med hustrun Annika. Under sommaren har han ägnat sig åt byggprojekt liksom många andra gjort under pandemin.

- Ja, här har jag kunnat ladda såväl mig själv som min skruvdragare då jag byggt ett 140 kvadratmeter stort trädäck runt huset i sommar. Men så småningom ser jag fram emot att kunna träna på gym igen och resa, avslutar han

Text: Cia Edlund
Foto: Maria Obed

Senast granskad: 2021-09-29