Portträttbild på Jan Bertoft.

Ledare

Vad vi än tycker om det så lackar det mot jul. Då avlöser köphelgerna varandra och både e-handeln och den fysiska handeln kommer att slåss för att få oss att köpa så mycket som möjligt. Single’s Day, Black Friday, Black Week och köpjippot Årets julklapp är tänkt att hjälpa till med det. De senaste årens explosion av e-handel kommer att öka än mer när vi ska skaffa fram något att lägga under granen till både barn och gamla.

Det finns flera problem med detta. En viktig del gäller våra liv och vår hälsa. Grejer som säjs av online-jättar som Amazon, Wish, Alibaba och eBay kan helt enkelt vara farliga. Livsfarliga. Och problemet är till stor del att de inte omfattas av EU-lagstiftning.

Vi har visat detta i vårt projekt med Elsäkerhetsverket – ”Privatimportens faror”. I ett test förra året i samarbete med Elsäkerhetsverket och Länsförsäkringar visade att 26 av 28 testade tredjelandsprodukter från Wish, eBay och Aliexpress utgjorde en fara för konsumenter. En uppföljning för Amazon visade att 8 av 14 tredjelandsprodukter skulle ha förlagts med försäljningsförbud om en EU-säljare stått bakom dem.

Men trots farorna med att handla från tredjeland via online-marknadsplatser visar undersökningar att cirka tio procent av svenska konsumenter regelbundet väljer att göra det ändå.

Lagstiftningsmässigt är dessa marknadsplatser i dag fria att systematiskt förmedla farliga produkter till svenska konsumenter. Konsekvensen blir att tillsynsmyndigheter och konsumentorganisationer tvingas in i en katt-och-råtta-lek där farliga produkter regelbundet anmäls och plockas ner, bara för att kort därefter återkomma.

Kommissionens förslag om en inre marknad för digitala tjänster (DSA) gör en ansats att modernisera regelverken. Men det räcker inte. Marknadsplatserna bör tvingas införa robusta kontroller av säljare och deras produkter och att kontrollera att de har en juridisk representant inom unionen.

Frågan om den positiva särbehandlingen av marknadsplatserna förenar många krafter i Sverige - Sveriges Konsumenter, Svensk Handel, Elsäkerhetsverket, fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Ändå är inte frågan avgjord i EU.

Tyvärr inskränker sig inte hälsoproblemen till el. Den gäller också kemikalier i de hudvårdsprodukter, leksaker och andra produkter som kommer från länder utanför EU. Kommissionens nya kemikaliestrategi och REACH-lagstiftningen försvagas avsevärt så länge tillsynsmyndigheterna inte kan komma åt marknadsplatserna eller deras tredjelandssäljare.

Här måste det bli en ändring. Många människor har en falsk trygghet i att ”allt är kontrollerat”. De senaste årens explosion av e-handeln innebär en ökad risk för att konsumenters liv och hälsa äventyras, inte minst under ”köpfester” som dem vi står inför i höst. Det ska vara lätt att välja rätt. Det ska vara lätt och självklart att göra ett säkert köp. Då är det viktigt att EU snarast ställer betydligt skarpare krav på online-marknadsplatserna. Annars får vi ingen riktigt GOD jul.

Jan Bertoft, Generalsekreterare Sveriges Konsumenter

Senast granskad: 2021-09-29