Översvämning i källare och tvättstuga.

Översvämmade källare - en risk för elchock

Kraftiga regnoväder orsakar ibland översvämningar i våra fastigheter, detta är inte bara kostsamt utan kan också vara farligt. Vatten leder el och risken för allvarliga skador ökar med fukt på huden, stora ytor och hur länge du utsätts för strömgenomgång. Om strömmen passerar hjärtat kan det leda till döden. Slå av huvudströmbrytaren och anlita en elektriker som går genom din bostad innan du slår på elen igen.

Som ägare av ditt hus är du också innehavare av en elanläggning. Du har ett ansvar att se till att elen är säker för dig och andra. Om du inte vet exakt var du slår av huvudströmbrytaren i din bostad vid en översvämning ska du:

  1. Utrymma bostaden
  2. Spärra av
  3. Informera
  4. Larma 112

Tänk även på att även om du stängt av elen i ditt hem kan inkommande elkablar vara strömförande. Håll gärna koll på dina grannars fastigheter och larma om de inte går att nå.

Risken för översvämningar ökar under hösten med stora mängder regn och snösmältning till våren. Som husägare har du ansvar för att förebygga och skydda din bostad, som att ta reda på väderprognoser och följa viktig information från kommun och myndigheter.

- Det är klart man vill rädda sina saker vid en översvämning, men att utsätta sig för risken att gå ned i en vattenfylld källare kan jag inte förstå. Försök inte räkna ut om eller hur mycket strömförande vattnet kan vara, slå bara av strömmen. Alternativet vill du inte vara med om, säger Peter Tunell, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Om du inte kan komma åt din strömbrytare kontaktar du ditt elnätsbolag för bortkoppling av inkommande el.

- Det är viktigt att en elektriker går igenom din bostad och ger klartecken innan strömmen slås på igen. Elprodukter som utsatts för vatten och inte är anpassade för det, bör du inte använda mer utan lämna till återvinning, säger Peter Tunell.

Om det är risk för allvarlig fara för människor eller egendom ska du ringa 112.

Ström genom kroppen

När du får ström i dig fungerar kroppen som en strömledare. Alla vävnader har olika förmåga att leda ström. Nerver, muskler och blodådror har hög ledningsförmåga medan senor, fettvävnader och brosk har lägre förmåga att leda ström. Hur stor skadan blir beror främst på strömstyrka, tid och yta samt vilken väg strömmen tar i kroppen. Om huden är fuktig och kontaktytan stor ökar risken för allvarliga skador. Om strömmen passerar hjärtat kan det leda till döden.

Idag finns mycket liten forskning om skador som kan uppstå en längre tid efter strömgenomgång. Exempelvis kan besvär av smärta och känselstörningar uppstå men även sämre förmåga att känna värme och kyla. Det har även visat sig att det kan uppstå problem med minne, koncentration och balans men även symtom som nedstämdhet och ångest.

Text: Sandra Hjelm
Foto: iStock

Senast granskad: 2021-09-29