En kvinna värmer händerna mot ett element.

Allvarliga resultat då värmefläktar och element testats

Elsäkerhetsverket har deltagit i ett marknadskontrollprojekt inom EU som rör värmefläktar, konvektorelement, oljefyllda element och strålvärmare. Enbart 3 av 60 testade produkter klarade alla krav.

49 rapporter med anmälningar om bristfälliga värmare ligger bakom beslutet att göra gemensam sak och titta närmare på den typen av produkter. Många av produkterna visade sig ha allvarliga fel och hade återkallats från slutanvändare. Sex marknadskontrollmyndigheter från Sverige, Bulgarien, Finland, Kroatien, Cypern och Malta genomförde därför en särskild undersökning och resultatet är nedslående.

- Resultatet pekar på att det finns många brister gällande elsäkerhet som tillverkarna behöver åtgärda. Nu kommer en höst och vinter då många funderar på värmekällor av olika slag. Det är viktigt att konsumenten kan känna sig trygg med att produkterna uppfyller kraven, säger Martin Gustafsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket.

Vanliga fel

Totalt testades 19 värmefläktar, 15 konvektorelement, 12 oljefyllda radiatorer och 14 strålvärmare. Exempelvis visade resultatet från värmeprov att höljet smälte och man kunde komma åt spänningsförande delar. Bristerna i de produkter som testats i Sverige har kommunicerats till tillverkarna.

De vanligaste felen som testet upptäckte var:

  • Frånvaro av viktig säkerhetsinformation för användning av värmare mot målgruppen barn och andra utsatta användare.

  • Risk för elektriska stötar från exponerade spänningsförande delar.

  • Risk för brännskador från berörbara ytor vid normal användning.

  • Värmare som välter under lutningstest vilket ökar risken för brand.

  • Tillgängliga spänningsförande delar efter falltestet.

  • Felaktigt monterad kontakt.

  • Uppmätta inre isolationsavstånd var under tillåtna gränser, vilket innebar en ökad risk för elchock.

  • Material som inte är tillräckligt motståndskraftiga mot värme och eld.

  • Märkning som inte klarade krav på varaktighet.

- Var uppmärksam när du ska köper en elprodukt. Den ska ha CE-märkning och bruksanvisning på svenska. Det ska vara lätt att hitta kontaktuppgifter till tillverkaren eller importören. Det ska även finnas en typbeteckning som gör att produkten går att spåra om det skulle behövas. Finns inte detta i anslutning till varan så kan det vara en indikation på att tillverkaren eller importören inte har tillräckliga kunskaper om det regelverk som gäller för den som tillverkar och säljer elektriska produkter, säger Martin Gustafsson.

Vad händer med resultatet i de olika länderna?

Särskilda möten har hållits och projektresultatet har meddelats till EU-kommissionen ANEC, en konsumentorganisation på EU-nivå, CENELEC/TC6, en teknisk kommittee för hushållsprodukter och APPLiA, en branschorganisation för hushållsprodukter. Dessa organisationer kommer att använda resultatet för kommande standardisering och projekt. Projektet hanterades av Prosafe  och finansierades delvis av EU-kommissionen

Pressinformation från Prosafe finns här.

Checklista när du köper elprodukter till hemmet

Mer information kontakt

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 27
E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2022-09-28