• Platshållare

    Informationsbehov rörande elsäkerhet kring laddinfrastrukturen för elbilar

    Denna rapport sammanfattar olika metoder och tekniker för laddning av elfordon, redogör för det nationella och internationella standardiseringsläget och lämnar förslag på fortsatta informationsinsatser. Endast som pdf-fil.

       Ladda ner