Klämspot återkallas från konsument

Försäljningsförbud.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2014-01-31
  • Ärendenummer:13EV3517
  • Part i ärendet:Yourlink2 Asia AB
  • Tillverkare:Granit
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
  • Varumärke:Granit
  • Modell:370655
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock, Brandrisk

Åtgärder

En spotlight med klämma har visat sig ha allvarliga brister i elsäkerheten. Klämman är för klen och kan göra att lampan lätt glider iväg. Då kan själva ljuskällan komma emot en brännbar yta.

Uppmätt temperatur var vid prov 296 °C. Maximalt tillåtet vid detta prov är 175 °C. Nätsladdens dragavlastning klarar inte dragprov utan rör på sig. Märkskylten är klassad som oläsbar då bokstäverna är för små. De är uppmätta till 1 mm och kravet är minst 2 mm. Symbolerna på samma märketikett är 3,4 mm men ska vara minst 5 mm. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter.

Om du äger denna produkt bör du lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den. Importören är ålagd att varningsinformera.

Importören tog omedelbart bort lampan från samtliga butiker och den finns inte längre på marknaden.

Kända försäljningsställen

Granit

Vad innebär beslutet?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2014-11-09