Kjell & Co Elektronik AB återkallar Cleverio smart plug wifi

Tillverkare/säljare informerar. På grund av ett tillverkningsfel återkallar Kjell & Co Elektronik AB samtliga Cleverio Smart Plug Wifi Energy Meter On/Off artikelnummer 51454 i batch/serie IK101404 och IK105774, sålda under period juli─ 2020 till augusti─ 2020.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2020-11-04
  • Ärendenummer:20EV6694
  • Part i ärendet:Kjell & Co Elektronik AB
  • Tillverkare:Kjell & Co Elektronik AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Cleverio
  • Modell:Smart Plug Wifi Energy Meter On/Off artikelnummer 51454 i batch/serie IK101404 och IK105774
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Krypavstånden inne i produkten är för korta vilket kan leda till överslag mellan spänningsförande delar och jord. Detta kan leda till risk för elchock.

Åtgärder

Kjell & Co Elektronik AB återkallar samtliga Cleverio Smart Plug Wifi Energy Meter On/Off artikelnummer 51454 i batch/serie IK101404 och IK105774, sålda under period juli─ 2020 till augusti─ 2020. Har du inte fått direktinformation om detta finns information om hur du ska gå till väga på Kjell & Co hemsida. https://www.kjell.com/se/viktig-information/aterkallelse

Kända försäljningsställen

Kjell & Co

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2020-12-21