Luna Sverige AB återkallar värmefläkt

Tillverkare/säljare informerar. Luna Sverige AB återkallar värmefläkt bygg 230V 3,3 KW sålda mellan december 2020 och januari 2021 då det visat sig att den kan överhettas och orsaka brand.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Eget initiativ från tillverkare/säljare
  • Datum för beslut:2021-06-04
  • Ärendenummer:21EV1872
  • Part i ärendet:Luna Sverige AB
  • Tillverkare:Luna AB
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:VÄRMEFLÄKT BYGG 230V 3,3KW
  • Modell:024800179, batch 08/20
  • Typ av produkt:Hemelektronik
  • Brister:Brandrisk

Tekniska brister

Ett tekniskt fel har upptäckts på ett antal värmefläktar av modell 3,3kW. Den tekniska bristen kan leda till att fläkten överhettas.

Administrativa brister

Inga kända

Åtgärder

Återkallandet gäller:

Modellbeskrivning: VÄRMEFLÄKT BYGG 230V 3,3KW
Modellbeteckning: 024800179
Batchnummer: 08/20
Dessa är sålda av Luna mellan december 2020 och januari 2021.
Fläkten identifieras med hjälp av etiketten på baksidan av fläkten.

Slutkunden reklamerar i första hand där produkten är köpt och i andra hand direkt till Luna Sverige AB. 

Vad innebär beslutet?

Åtgärder har vidtagits av parten och därefter har Elsäkerhetsverket underrättats om bristerna och åtgärderna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2021-06-14