Technology Of Sweden AB återkallar E14 -> E27 adapter

Godtagbar frivillig åtgärd. Technology Of Sweden AB återkallar en E14 -> E27 adapter. Elsäkerhetsverkets provning visar att det finns risk för elchock vid användning av adaptern.

Fakta om produkten

  • Typ av beslut:Frivillig åtgärd som godtagits av Elsäkerhetsverket
  • Datum för beslut:2022-10-14
  • Ärendenummer:22EV3522
  • Part i ärendet:Technology Of Sweden AB
  • Tillverkare:Okänt
  • Typ av åtgärd:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument
  • Varumärke:Okänt
  • Modell:Okänt
  • Typ av produkt:Belysning
  • Brister:Risk för elchock

Tekniska brister

Lamphållarens gänga är spänningssatt och därför kan man även beröra lampans sockel då den skruvas in i lamphållaren. Adapterns lampsockel (E14) har en mindre diameter än lamphållaren (E27), detta är inte tillåtet. De elektriska förbindningarna är utförda så att kontakttrycket förmedlas via plasten.

Administrativa brister

Produkten saknar all form av märkning. Produkten har heller ingen EU-försäkran.

Åtgärder

Technology Of Sweden har slutat sälja produkten samt gått ut med mail till de kunder som har köpt produkten och uppmanat dem att omedelbart sluta använda produkten samt be dem returnera produkten för återbetalning.

Kända försäljningsställen

prylxpertens egen sida samt av prylxperten via CDON

Vad innebär beslutet?

Åtgärden innebär att parten har vidtagit sådana åtgärder som krävs för att hantera bristerna.

Du som har köpt produkten

Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

Senast granskad: 2022-10-14