Hand slår av en säkring i elcentralen.

Jordfelsbrytare tåligare än förväntat

De frågetecken som funnits om att funktionaliteten hos jordfelsbrytare skulle påverkas i samband med installationer av solceller och elbilsladdare, har rätats ut. Forskare i Skellefteå har klarlagt att det inte finns några uppenbara risker för att jordfelsbrytare slutar att fungera på grund av installation av solceller eller elbilsladdare.

Frågan har varit föremål för diskussioner och oro inom branschen under en längre tid, men nu har forskare vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå kartlagt riskerna genom simuleringar, mätningar och laborationsexperiment. Studien visar att oron är obefogad. Jordfelsbrytare visar sig dessutom vara mycket tåligare för störningar från högre frekvenser än vad man först trodde.

Jordfelsbrytare påverkas inte av elbilsladdare och solcellsinstallationer

Ángela Espín-Delgado doktorand inom Elkraftteknik, Jil Sutaria och Naser Nakhodchi har kartlagt källor av likström i lågspänningsnät och spridning av likström genom lågspänningsnät. Resultaten visar att källor av likström inte äventyrar funktionaliteten av jordfelsbrytare i närliggande installationer.

– Det är viktigt att högre frekvenser kommer med i standarder för jordfelsbrytare. En viktig fortsättning på projektet skulle vara att se hur högre frekvenser av växelström kan påverka människor, säger Ángela Espín-Delgado i ett pressmeddelande.

Jordfelsbrytare kan rädda liv och förhindra brand

Elforsk och Energimyndigheten har varit beställare och finansiärer av forskningsuppdraget. Mikael Carlson på Elsäkerhetsverket hoppas att resultaten från projektet nu kan lugna de som känt sig oroliga för att deras jordfelsbrytare ska sluta att fungera när grannar börjat skaffa solceller och elbilar.

– Rapporten bekräftar att likström från grannens solceller eller elbil inte kan slå ut den egna jordfelsbrytaren. Dessutom ger den här studien lugnande besked om jordfelsbrytares tålighet mot felströmmar, som skiljer sig från nätets 50Hz, säger han.

Mikael Carlson uppmanar alla att investera i en jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren ser till att elförsörjningen i hemmet, verkstaden och kontoret är elsäker, genom att snabbt bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i en elanläggning eller i anslutna produkter, som hushållsapparater och verkstadsmaskiner.

– En jordfelsbrytare kan rädda liv då den ger ett bra skydd mot elolycka och elbrand. Saknar man detta skydd bör man kontakta ett elinstallationsföretag för att få det installerat. Glöm inte heller att testa den regelbundet, säger Mikael Carlson.

Ladda ner rapporten ”Jordfelsbrytare och komponenter från DC till 150khz – en riskbedömning”

FRÅGOR & SVAR: Påverkas min jordfelsbrytare av grannarnas solceller och elbilsladdare?

Mer information kontakt

Mikael Carlson

Teknisk expert
Telefon: 010-168 05 29
E-post: mikael.carlson@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2022-02-04