Närbild på Lina Bertling Tjernberg.

En klok professor med stor tillit

I november tog hon emot priset som Årets Kraftkvinna 2021 av dåvarande energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Till vardags huserar hon på KTH, Kungliga tekniska högskolan, och inspirerar andra i området elkraftsystem. Lina Bertling Tjernberg är ett levande bevis för vad tillitsbaserad forskning och livslångt lärande kan leda till.

Hon är professor i elkraftnät men kunde lika gärna slagit sig in på juristbanan som sin morfar. Det var lite av en tillfällighet att det blev just el- och energiområdet som fångade henne. Systern som i gymnasiet läste en teknisk utbildning, inspirerade henne att göra detsamma.

Efter energiprogram på gymnasiet Forsmark skola blev det KTH – flyg farkostteknik,  en unik utbildning i landet, med mycket matematik och olika tillämpningar inom fordon.

- I min universitetsutbildning fanns i princip inga kvinnliga lärare. Jag minns att vi hade två övningsassistenter som var kvinnor och mycket uppskattade, samt en lärarinna i numerisk analys, säger Lina.

Tillförlitlighetsanalys – ett nyckelbegrepp

Så småningom valde hon systemteknikinriktning och skrev sitt examensarbete i tillämpad statistik. Lina ville lösa komplexa problem med matematik, och ordet tillförlitlighetsanalys ledde henne till den doktorandtjänst där hon sedermera började.

- Vi var två doktorander som skulle arbeta parallellt. Vi hade förmånen att ha en handledare som var en världskänd senior professor i Storbritannien. Där väcktes mitt stora intresse för elkraftsystemet och en önskan om att själv en dag bli en klok professor. Jag är tacksam att fått följa med vid en enorm teknikutveckling sedan starten, säger Lina.

Kunskapshunger och passion för arbetet

Huvuduppgifterna är forskning, undervisning och tredje uppdrag med olika expertuppdrag och kommunikation med omvärlden. När man frågar Lina om vad som är det roligaste med hennes arbete svarar hon; mötet med människor. Att möta människor som har kunskapshunger och att mötas i en passion och ett intresse gör att hon känner sig inspirerad varje dag hon går till jobbet.

- Internationellt utbyte är en viktig del och även under covid-19 har jag haft gästforskare och studenter som kommit till mig. Det är viktigt att regelbundet träffa andra experter i världen och ständigt arbeta för att föra kunskap framåt. Det sker bland annat vid återkommande konferenser i Asien och Nordamerika varje år. Tillämpning och forskning om elkraftsystemet är ett oerhört fascinerande och globalt, säger Lina.

Förutsättning för elförsörjning i samhället

Tillämpningsområdet för hennes forskning är stort och brett och handlar om komplicerade matematiska modeller för att lösa systemfrågor bland annat i samband med introduktion av ny teknik. Det innefattar hela energisystemet och att lösa behov för olika aktörer i samhället. Exempelvis kan nämnas havsbaserad vindkraft, smart laddning av elbilar och nu, så aktuella, energioptimering med batterilager och lokal elproduktion. Här kommer Linas kunskap och intresse för tillförlitlighetsanalyser, cirkulär ekonomi och livslängdsanalyser väl tillpass. Och med stor energi tar hon sig an många viktiga uppdrag för att stimulera samarbeten och utveckling.

- Under året har jag lett ett en mycket stor forskningsansökan för ett framtida energicenter vilket skulle fortsätta att utveckla industriellt samarbete med nyckelpartners från ABB, Hitachi Energy, E.ON, Vattenfall, Svenska Kraftnät, Ellevio, NKT Cable, samt CheckWatt. Vi har i Sverige tyvärr ett mycket svårt läge för elförsörjningen och jag är glad att kunna bidra med mina erfarenheter.

En myt att det saknas kompetenta kvinnor

När hon startade sin yrkesbana i slutet av 90-talat fanns det i princip ingen kvinnlig representation inom elkraft. Att det senaste åren har kommit en stor förändring ser hon som mycket positivt och en felaktig myt gäller människors olika intressen. Att det saknas kompetenta kvinnor är en annan myt. Ämnesområdet elkraft är lika spännande och intressant för alla menar hon.

- Jag har alltid varit driven av innehållet i mitt arbete och trivts mycket bra i branschen och inte tänkt så mycket på att jag tillhör en minoritet. Att flera av våra stora myndigheter, och företagspartners leds av kvinnor, och att vi ser en mer balanserad representation genomgående är positivt för alla.

Viktigt med kunskap och mångfald

Jämställdhetsarbetet  menar hon är en långsiktig fråga och att det inte finns några enkla snabba lösningar. En viktig grundpelare är kunskap - att det ta del av studier som visar på värdet av mångfald och goda exempel. Att ledningen i organisationer har en god kunskap kring mångfald ser hon som väsentligt och att lära av goda exempel.

- För mig är arbete med jämställdhet/mångfald på liknande sätt som arbete för att stödja utveckling mot ett uthålligt samhälle - något som måste genomsyra en hel organisation och vara en naturlig del. Det är viktigt att det inte blir en separat aktivitet. Jag har alltid själv uppskattat mångfald och ser att det ger värde i grupper. Det blir ett bättre samtal, en mer dynamisk grupp och utvecklande, säger Lina.

Hantverk och problemlösning

Att vara nominerad till Årets Kraftkvinna tillsammans med 170 kompetenta kvinnor ser hon som oerhört stort. Delar av motivering från juryn till valet av Årets kraftkvinna lyder; ” hon lyfter det nödvändiga och avgörande för energisektorn i att tidigt nå kommande generationer genom att aktivt vända sig till barn och ungdomar i skolans värld, inte minst flickor, för att ge en spännande och attraktiv bild av ett mer digitaliserat och elektrifierat energisystem.” Utmärkelsen har gett henne ytterligare energi och kraft att fortsätta arbetet.

- Det jag har gjort är nog mest att försöka vara mig själv. Jag drivs av ett stort intresse för det jag gör och delar gärna med mig till de som vill lyssna och ta del. Jag talar mig alltid varm när jag träffar ungdomar och försöker rekrytera till tekniska utbildningar. Att lära sig ett hantverk att lösa problem är ju det mest fantastiska man kan göra! Jag har även deltagit ett par år i ett projekt ”brevvänner” där skolungdomar löser problem i dialog med mig. Det är ett fantastiskt initiativ att nå ut till skolungdomar och öka intresset för teknik.

I den bästa av världar om fem år ser Lina att samhället har accelererat upp tempot rejält för att gå i mål med energiomställningen.

- Inom fem år måste vi sett stora resultat i utbyggnad med ny elproduktion, och nya systemlösningar för att minska koldioxidutsläpp. I detta arbete behövs alla talanger och det är viktigt att vi attraherar ungdomar, och tar hand om alla skickliga medarbetare vi har på bästa sätt!

Det här är Lina Bertling Tjernberg

Yrke: Professor i elkraftnät

Utbildning: Docent KTH 2008, TeknDr, KTH 2002, CivIng. KTH 1997
Tekniskt gymnasium Forsmark Skola Energi 1992 (Huddinge gymnasiet åk 1-2)

Familj: Man och två barn (födda 2014 och 2016)

Intressen förutom elkraft: Umgås med familj, släkt och vänner och njuta av natur, kultur och god mat och dryck, blommor, trädgård och foton. Har alltid en penna redo och skriver dagbok. Läser varje dag för barnen och blir glad av sång och dans och alltid redo att resa och upptäcka världen - gärna till havs.

Text: Cia Edlund
Bild: Lina Bertling Tjernberg, Atelje Uggla

Senast granskad: 2021-12-16