Law concept. Mallet of the judge, books, scales of justice. Gray stone background, reflections on the floor, place for typography.

Elsäkerhetsverket moderniserar starkströmsföreskrifter

I dag, den 1 december 2022, träder Elsäkerhetsverkets tre nya starkströmsföreskrifter i kraft. Syftet är att förenkla och förbättra befintligt regelverk så att den som har en elanläggning och de som utför arbeten på elanläggningar, får ändamålsenliga och begripliga regler.

- I de nya föreskrifterna har vi moderniserat språkbruket och uppdaterat hänvisningar till annan lagstiftning. Reglerna har också framtidssäkrats så långt som möjligt med tanke på den teknikutveckling som sker i samhället, men även för att möta den ökande elektrifieringen, säger Peter Tunell, som är projektledare och inspektör vid Elsäkerhetsverket.

De nya föreskrifterna handlar om

De största förändringarna för innehavare

Samtliga tre föreskrifter (ELSÄK-FS 2022:1-3) påverkar den som är innehavare av en elanläggning. Sedan tidigare finns regler om att den som innehar en elanläggning ska kontrollera att elanläggningen och den elektriska utrustningen är säker. De största förändringarna, för den som är innehavare, är att det från och med den 1 december ska finnas dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll och att rutinerna ska tas fram utifrån en riskbedömning. För anläggningar som vanligen är avsedda för enskilt ändamål, exempelvis villor eller fritidshus, krävs dock inte att rutinerna dokumenteras.

- De nya reglerna syftar till att våra elanläggningar och elektriska utrustningar är säkra över tid. Vi bedömer att innehavarens arbete med att kontrollera kommer att underlättas genom att man på förväg bestämt vilka rutiner som krävs. Genom en riskbedömning ska innehavaren anpassa rutinerna efter just de förutsättningar som råder vid den aktuella elanläggningen, säger Peter Tunell. 

De största förändringarna för den som utför elarbeten

Den som jobbar yrkesmässigt med el är också ansvarig för hur starkströmsanläggningar är utförda så att personer och egendom inte utsätts för felaktiga och farliga elinstallationer. Därför omfattas även cirka 14 000 elinstallationsföretag i landet av förändringarna. Elinstallationsföretag berörs i första hand av reglerna i den nya föreskriften ELSÄK-FS 2022:1, men behöver känna till vad de två andra föreskrifterna innebär, eftersom man kan ha dubbla roller – både som innehavare och utförare av en starkströmsanläggning.

- I föreskriften ELSÄK-FS 2022:1 finns både grundläggande regler för hur alla typer av starkströmsanläggningar ska vara utförda, men även detaljregler för specifika typer av starkströmsanläggningar. Alla som arbetar med elinstallationer behöver därför ta reda på vilka förändringar som påverkar elarbetet. Precis som tidigare gäller dock att utförandet ska vara enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, säger Peter Tunell.

De nya föreskrifterna ELSÄK-FS 2022:1-3 ersätter tidigare föreskrifter om starkströmsanläggningar, ELSÄK-FS 2008:1–3.

Mer information att läsa

Mer information kontakt

Peter Tunell

Elinspektör
Telefon: 010 168 05 65
E-post: peter.tunell@elsakerhetsverket.se

Karin Sjöberg

Avdelningschef
Telefon: 010-168 05 92
E-post: karin.sjoberg@elsakerhetsverket.se

Camilla Arnäs-Nielsen

Kommunikatör
Telefon: 010-168 05 11
E-post: camilla.arnas.nielsen@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2022-12-01