Elektriker i ett kök vid en spishäll.

Viss minskning av olagligt elarbete i hemmen

En färsk undersökning kring kunskap, erfarenhet och attityder till elarbeten i hemmet, visar att olagliga elarbeten minskat något sedan 2017. Fler bostadsägare kollar också upp att elföretaget finns registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket gjorde 2017 en undersökning med syfte att kartlägga bostadsägares kunskap, erfarenhet och attityder till elarbeten i hemmet. I slutet av 2021 genomfördes samma undersökning igen för att ta reda på om det skett några förändringar kring elarbeten hemma.

Undersökningen visar att konsumenters kännedom om Elsäkerhetsverket har ökat från 24 procent 2017 till 35 procent 2021. Av de som anlitat ett elföretag har hela 21 procent kontrollerat om företaget är registrerat hos Elsäkerhetsverket (7 procent 2017*).  

Internet allt viktigare informationskälla

Undersökningen visar att internet har blivit viktigare som informationskälla, både inför köp av elmaterial och inför att anlita någon för ett elarbete (ökat 10 procent). Det är fortfarande vanligast att man handlar sitt elmateriel på en byggmarknad (70 procent) eller i fackhandel (46 procent).

 - Resultatet ger oss stöd i vårt pågående arbete med att nå ut med information både till e-handeln och fysiska butiker. Det är viktigt att handeln ger kunderna rätt information om vad man får göra eller inte. Ett stöd för det är vår e-tjänst Kopplasäkert.se, säger Elin Cederholm vid Elsäkerhetsverket.

Dyrt med elektriker och svårt att få tag på

De som gör elarbeten i hemmet är nästan uteslutande män (87 procent), de bor i hus/villor snarare än lägenheter och har bott i bostaden längre än 10 år. Drygt en av tre (35 procent) uppger att de gjort elarbeten i hemmet. Hos dessa är kunskapen om när det krävs behörighet relativt bristfällig. Den största orsaken till att man gör olagligt elarbete i hemmet är att man anser att det är dyrt att anlita en elektriker/elinstallatör (ökat från 38 procent till 44 procent). 22 procent tycker också att det är svårt att få tag på elektriker.

- Vi ser en viss minskning av det olagliga elinstallationsarbetet sedan 2017, trots att lusten att bygga och renovera har exploderat under pandemiåren. I de hushåll där privatpersoner själva gör elinstallationsarbeten har det olagliga elinstallationsarbetet minskat från 30 procent till 26 procent, säger Elin Cederholm.

Vad får man göra och inte

Det vanligaste elarbetet som görs i hemmet och som kräver behörighet är att ersätta ett lamputtag med en fast installerad ljusarmatur (34 procent) samt dra kabel i elrör och dosor (18 procent). Hela 64 procent av de som ovetandes utför olagligt elinstallationsarbete uppger att de skulle avstå från att göra arbetet själv om de fått reda på att det krävs ett registrerat elföretag för att göra jobbet.

- Det är intressant att okunnigheten kring regelverket verkar vara störst bland de som utfört olagligt elinstallationsarbete. Men samtidigt positivt att veta att de som ovetandes gjort olagligt elarbete faktiskt skulle avstå om de fick information. Det innebär att vårt arbete tillsammans med butiker och företag som säljer elinstallationsmateriel sannolikt kommer göra skillnad för elsäkerheten, säger Elin Cederholm.

Fakta om undersökningen

  • Undersökningen genomfördes av Ipsos online via en slumpmässigt rekryterad panel, 24-28 november 2021.
  • Målgruppen var personer över 25 år eller äldre som äger sitt eget boende.
  • Totalt deltog 1 030 personer i undersökningen.
  • Datamaterialet har viktats efter kön, ålder och geografi samt bostadstyp (bostadsrätt eller hus/villa).

*I april 2017 när undersökningen gjordes första gången fanns inte e-tjänsten kollaelföretaget.se. Då kollade man behörighet genom att kontakta Elsäkerhetsverket.

Länk till Ipsos undersökning Bostadsägare om elarbeten i hemmet (pdf)Mer information kontakt

Elin Cederholm

Utrednings- och projektkoordinator
Telefon: 010 - 168 05 35
E-post: elin.cederholm@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2022-03-15