Fjärrstyrt lås till bil.

Hemelektronik och radioutrustning de produkter som störs mest

En färsk Sifo-undersökning från Elsäkerhetsverket visar att det främst är hemelektronik och radioutrustning, exempelvis mobiltelefoner och Wifi, som är mest utsatta för elektromagnetiska störningar (EMC) i samhället.

Under december 2022 genomförde Elsäkerhetsverket tillsammans med Sifo/Kantar en undersökning bland privatpersoner, för att kartlägga hur omfattande problemet med elektromagnetiska störningar är i samhället. Undersökningen har också tagit reda på hur stor medvetenheten är om EMC-störningar bland allmänheten.

- I praktiken kan en störning visa sig genom att bilens fjärrkontroll inte fungerar som den ska i samband med att grannens robotgräsklippare klipper gräsmattan. EMC är den elektriska utrustningens förmåga att fungera tillsammans i sin omgivning, utan att skapa oacceptabla störningar för annan utrustning, säger Emma Bergström på anläggningsavdelningen vid Elsäkerhetsverket.

Här finns EMC-störningarna

Hushåll såsom villor, radhus och lägenheter är enligt undersökningen den miljö där flest personer har identifierat störningar. Typen av störningar hänger ihop med vilka miljöer som upplever störst problem. Det handlar främst om hemelektronik såsom laddare, TV-apparater, mobiltelefoner och radio. Även radioutrustning som exempelvis fjärrkontroller, WLAN, Wifi och jaktradio har visat sig utsatta för störningar.

Den snabba utvecklingen av kraftelektronik och digitalisering gör att allt fler produkter orsakar störningar, ett exempel är också exploateringen av solceller. Bara 1 av 10 är medveten om att solcellsanläggningar kan vara en störkälla ur EMC-perspektiv.

- När det gäller EMC-problem vid en solcellsanläggning är de ofta förknippade med optimerare, växelriktare och i viss mån även hur kabeldragningen är utförd. Dessa störningar kan i sin tur leda till att radiokommunikation och blåljustrafik kan störas ut, säger Emma Bergström.

Låg kännedom om EMC-störningar

Endast 22 % av de privatpersoner som ingick i undersökningen har hört talas om begreppet EMC-störningar innan. Knappt 2 av 10 säger sig känna till att de upplevt störningar. Elsäkerhetsverket bedömer att det finns ett stort mörkertal eftersom kunskapen om EMC-störningar är låg bland privatpersoner.

- Främsta argumentet till att privatpersoner inte har hört talas om begreppet är bristen på lättillgänglig information, säger Emma Bergström.

Dålig kunskap om ansvaret för störningar

5 av 10 personer önskar ta del av mer information om EMC från Elsäkerhetsverket. Av dessa personer visar sig majoriteten vara fastighetsägare. Av de som äger en fastighet är det 24 % som känner till sitt ansvar som anläggningsinnehavare och 76 % som inte känner till ansvaret. Som fastighetsägare har man ansvaret för att elanläggningen inte orsakar störningar, vilket kan vara en av anledningarna till att man är intresserad av information om EMC. Att exempelvis kontrollera att elinstallationsföretag finns registrerade för verksamhetstypen ”Elproduktionsanläggningar” i söktjänsten Kolla elföretaget, är lika viktigt som att produkten är CE-märkt.

- Elsäkerhetsverket kommer att fortsätta arbetet med att öka medvetenheten och att aktivt jobba för att få bort produkter på marknaden som är bristfälligt konstruerade, säger Emma Bergström.

Fakta om undersökningen

  • Urvalet i Kantar Sifos undersökning var en webbpanel med ett riksrepresentativt urval av svenska befolkningen från 18 till 79 år.
  • Antal respondenter var 1091 personer.
  • Undersökningen genomfördes 6-12 december 2022.

Här finns Sifo/Kantars undersökning i sin helhet.Mer information kontakt

Emma Bergström

Handläggare EMC
Telefon: 010-168 05 50
E-post: emma.bergstrom@elsakerhetsverket.se

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll
Telefon: 010-168 05 27
E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2023-01-24