Radhus med solcellspaneler på taket.

Störande solceller får försäljningsförbud

Elsäkerhetsverket har kontrollerat störande komponenter i solcellspaneler från sammanlagt elva olika företag. Av dessa fick tre försäljningsförbud då de inte klarade kraven för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), vilket innebär att annan elektrisk utrustning kan störas. Kontrollen bygger på anmälningar som kommit in till myndigheten där solcellsanläggningar stört samhällsviktiga funktioner som exempelvis radiokommunikation för polis, flyg och militär.

Det är inte hela solcellsanläggningen i sig som stör utan det är så kallade optimerare eller växelriktare som stör radiokommunikation. Det är komponenter som omvandlar likström till växelström som vi har vårt elnät. Med störningar menas att de stör annan utrustning som använder sig av radiokommunikation. Det finns regler för detta och tillverkaren har så kallad undersökningsplikt, för att säkerställa att de uppfyller gällande krav för EMC.

- Undersökningsplikt innebär i praktiken att en tillverkare eller importör som vill börja sälja elektriska produkter på den svenska marknaden ska vara säker på att produkten uppfyller gällande krav. Ofta behöver produkter testas av oberoende testhus, säger Martin Gustafsson vid Elsäkerhetsverket.

Kommunikation mellan pilot och trafikledning får inte störas

Det kan låta stelt och fyrkantigt men det finns en mening med säkerhetskraven vi har i Sverige och inom EU. Inom EU har vi direktiv som varje medlemsland måste ta hänsyn till, sedan har vi ellagen och de föreskrifter som Elsäkerhetsverket tagit fram. Som ytterligare komplement till föreskrifter finns standarder som är mer detaljerade och som tagits fram i samarbete med branschen.

- Säg att du ska ut på en flygresa, då vill du nog gärna att flygkaptenens kommunikation med trafikledningen vid start och landning fungerar som den ska. Eller att blåljusradio inte störs vid en trafikolycka eller annan insats, säger Martin Gustafsson.

Våra radiofrekvenser är en viktig naturtillgång och det är viktigt att det finns frekvenser för samhällsnyttiga funktioner som inte störs.

Hur vet jag om mina solcellspaneler stör?

Det är många gånger svårt att veta exakt vad som stör och det är också svårt att mäta. När en produkt testas innan den ska börja säljas görs detta i ett laboratorium där ingen annan utrustning stör än den som ska testas. Att få till en mätning i en bostad eller offentlig miljö är svårt då det inte går att stänga av all elektronik runtomkring. Det enklaste sättet är att testa stänga av elektroniken som går och sedan slå på produkt för produkt och samtidigt lyssna på en radio med bra ljudkvalitet.

- EMC-störningar är känt sedan länge inom industrin då det innebär stora förluster i en störd produktion. Radioamatörer har också koll på detta då de är extra uppmärksamma på den här typen av störningar, säger Martin Gustafsson.

Exempel på EMC-störningar i ditt hem kan vara att uppkopplingen är seg, TV-skärmen blir pixlig, mobiltelefonen kan spraka och fjärrkontroll till garageport och liknande kan strula.

- Många känner inte till begreppet EMC, men med allt mer elektronik omkring oss är det bra att känna till, även om det är tillverkare och importörer som har ansvaret till att börja med, säger Martin Gustafsson.

Hur vet jag att köper solceller som inte stör?

De flesta tillverkare och importörer vill göra rätt, de är duktiga på regelverket och tar sitt ansvar om det blir fel. Det du kan göra innan du köper solcellspaneler är att kontrollera att det finns kontaktuppgifter till säljaren, att de är CE-märkta och anpassade för att användas i Sverige. Ta gärna reda på andra vad andra köpare tycker och läs recensioner.

- Tekniken går snabbt framåt och vi möter ständigt nya och bättre produkter på marknaden. Som marknadskontrollmyndighet tittar vi inte enbart på befintliga produkter som redan finns på marknaden utan vi arbetar proaktivt med tillverkare och importörer där vi bland anordnar träffar med syfte att förtydliga regelverket, säger Martin Gustafsson.

Även du som konsument har ett ansvar i arbetet mot säkra produkter. Som konsument har du makt, det är du som väljer var och vem du handlar av, det är efterfrågan som styr utbudet.

Kan det vara farligt med EMC-störningar?

Det finns inget som tyder på att EMC-störningar skulle vara farligt för hälsan, de har funnits sedan vi introducerade elektriska produkter i våra hem.

- Det är tråkigt om du missar ett mål i en TV-sänd match eller att mobilen sprakar, men om samhällsviktiga funktioner störs kan verklig fara uppstå. EMC är egentligen ”krockar” av radiovågor som använder samma frekvens, de vill åt samma utrymme, säger Martin Gustafsson.

Även om du har solcellspaneler som inte får fortsätta säljas behöver det inte automatiskt betyda att de inte fungerar bra i just den miljön. De flesta märker inte ens av lindrigare EMC-störningar. Om det skulle uppstå ett problem är det företaget du köpte av som du ska kontakta för att få hjälp.  

20 frågor och svar om solcellsutrustning som stör

Senast granskad: 2021-12-03