Mars 2021

Nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket

Porträttbild på Anders Persson.

LEDARE - Vad driver oss framåt?

Elbranschen har en lång historia av att ligga i framkant. Från när de första pionjärerna drog de första kopparledningarna vid förra sekelskiftet till när vi idag installerar allt mer energieffektiv teknik för...

Närbild på en kvinnlig elinstallatör.

Marie och Maja - med rätt att installera

Det är hälften så vanligt bland kvinnliga elektriker som manliga att söka auktorisation som elinstallatör. Vad beror det på? Marie Bankhed och Maja Zettergren är några av de få kvinnor som har en auktorisation och...

Äldre man vid dator med kreditkort i handen.

Test av elprodukter från Amazon

Under 2020 testades elprodukter från ett antal större e-handelsplatser och nu har även produkter från amazon.se granskats. Karin Dröschmeister arbetar vid Elsäkerhetsverkets produktavdelning och svarar här på några...

Abstrakt bild på elväg.

Elvägar ersätter begreppet trådbuss

Regeringens satsning på elektrifieringen av transportsektorn innebär förändringar av Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Vi har ställt några frågor till Adam Hedbom, jurist och projektledare för ändringsföreskrifter...

Man med arbetshjälm i industrilokal.

Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket ger ut gemensam handbok

Att skapa elsäkerhet i arbetslivet är en arbetsmiljöfråga. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagare inte utsätts för ohälsa eller olycksfall orsakade av elektricitet. Men även innehavare av elanläggningen där...

Kund och expedit i butiksmiljö.

Koppla säkert hjälper Elgiganten svara på kundfrågor

Elgiganten är en av de återförsäljare som deltar i Elsäkerhetsverkets satsning Koppla säkert. Här berättar Sara Larsson, assisterande försäljningschef, och Jimmy Charléz, försäljningschef, om hur tjänsten hjälper...

Dammsugare i industrimiljö.

Dammsugare för industriell miljö testade

Finland, Norge och Sverige har genomfört ett gemensamt projekt med syftet att undersöka dammsugare avsedda för att användas i potentiellt explosiva utrymmen i industriell miljö. Dammsugarna var alla klassade enligt...

Senast granskad: 2021-03-17